Integritetspolicy


Våra kontaktuppgifter

warfair ApS ("warfair")
Svinemosevej 7 Søsum
DK - 3670 Veksø Zeeland
Danmark
Telefonnummer: + 4548181819
E-post: mail@warfair.org
CVR: 40934731

Vem ansvarar för data och information

Den person (uppgiftsskyddsombudet) som ansvarar för data och information är:
Christian Friis Bach (VD)
Svinemosevej 7 3670 Veksø Sj.
Danmark
Tfn +4548181819 / +4548181819
E-post mail@warfair.org eller christian@friisbach.dk

Vilken typ av information vi har

Om du är kund (inklusive prenumerant på nyhetsbrev) eller partner samlar vi in följande information: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation, orderinformation och kundsupportkommunikation. För privatkunder som använder vår webshop data samlas in av Shopify - se mer information.

Om du är volontär samlar vi in följande information:
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och anställningsort / studieplats.

Om du är en "warfair friend" samlar vi in följande information:
Namn, titel, telefonnummer, e-postadress och arbetsplats / studie.

Om du är sökande till en position i warfair-teamet samlar vi in följande information:
Namn, titel, adress, telefonnummer, e-post, underskrift, avtalsförhållande, tidigare utbildning och anställningsort.

Om du är warfairs personal samlar vi in följande information:
Namn, initialer, titel, adress, telefonnummer, e-post, födelsedatum, foto, signatur, personnummer, avtalsförhållande, lön, tidigare utbildning och anställningsort.

Cookies och statistik

Warfairs webbplats använder inte cookies. Vår hemsida är värd på Shopify. Se mer information om hur Shopify hantera dina data här.

Hur vi får informationen och varför vi har den

Den personliga information vi behandlar tillhandahålls oss direkt av dig som en del av transaktionen eller relationen med warfair. Känslig personlig information samlas endast in som en del av en ansökningsprocess för en warfair-position eller som en del av ett avtalsförhållande som warfair-anställd.

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är de rättsliga grunder vi förlitar oss på för behandlingen av denna information:

 • Ditt medgivande. Du kan när som helst ta bort ditt samtycke. Du kan göra detta genom att skriva till mail@warfair.org.
 • Vi har en avtalsenlig skyldighet.
 • Vi har en rättslig skyldighet.

Vad vi gör med den information vi har

Om du är kund använder vi dina personuppgifter till:

 • Skicka orderbekräftelse och orderinformation
 • Svara på frågor och följ dina önskemål
 • Kunna leverera dina varor och tillhandahålla våra tjänster till dig, inklusive genom att dela ditt namn, adress, e-post och orderinformation med rederierna DAO och DSV.
 • Kunna hantera vår kundrelation med dig
 • Kunna förse dig med erbjudanden och marknadsföringsmaterial så länge det överensstämmer med gällande lagar.

Om du är volontär använder vi dina personuppgifter för att:

 • Samordna arbetet med warfair-teamet och andra volontärer
 • Ge information om organisatoriska nyheter och evenemang
 • Kunna upprätthålla vår relation med dig
 • Marknadsföra dig på vår hemsida (https://www.warfair.org/about efter ditt medgivande.

Om du är en" vän till warfair " använder vi dina personuppgifter för att:

 • Kunna upprätthålla vår relation med dig, inklusive skicka regelbundna nyhetsbrev.
 • Marknadsföra dig på vår hemsida (https://www.warfair.org/about efter ditt medgivande.

Om du är warfairs personal använder vi dina personuppgifter till:

 • Ingå ett avtalsförhållande med dig.
 • Betala löner, pensioner och andra former av ersättning.
 • Samordna arbetet med warfair-teamet och volontärerna.
 • Ge information om organisatoriska nyheter och händelser.
 • Kunna upprätthålla vår relation med dig.
 • Marknadsföra dig på vår hemsida (https://www.warfair.org/about efter ditt medgivande.

Vi delar inte denna information med någon annan organisation eller företag utan ditt specifika samtycke. Vi delar inte informationen med partners i tredjeländer som inte omfattas av GDPR.

Hur vi lagrar dina uppgifter

Din information lagras säkert i den warfair lösenordsskyddade Microsoft office365 warfair-plattformen (Teams, Sharepoint och Outlook) (som omfattas av Microsoft Data Processor-avtalet) och för kunder och affärspartners i antingen den lösenordsskyddade Shopify-plattformen (som omfattas av Microsoft Data Processor-avtalet) och för kunder och affärspartner i antingen den lösenordsskyddade Shopify-plattformen (som omfattas av Shopify-avtal om personuppgiftsbiträde) eller den warfair lösenordsskyddade Visma E-conomic sviten (omfattas av Visma-warfair data processor avtal).

Uppgifterna får inte lagras eller lagras någon annanstans, varken elektroniskt eller fysiskt.

Vi kommer endast att behålla informationen så länge det finns en rättslig och legitim grund för detta, såvida inte förhållandet, baserat på ömsesidigt samtycke, fortsätter efter denna period. För kunder och kommersiella partners lagras informationen i 5 år för att uppfylla danska revisionskrav.

När det inte längre finns en rättslig och legitim grund för lagring av informationen kommer vi att göra oss av med din information genom att ta bort de poster som lagras i alla fysiska och elektroniska arkiv, inklusive möjliga säkerhetskopior.

Dina dataskyddsrättigheter

Enligt dataskyddslagen har du rättigheter, inklusive:

 • Din rätt till tillgång - Du har rätt att be oss om kopior av dina personuppgifter.
 • Din rätt till rättelse - Du har rätt att be oss att korrigera den information som du finner felaktig. Du har också rätt att be oss fylla i den information du tycker är ofullständig.
 • Din rätt att radera - Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Din rätt att begränsa behandlingen - Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina uppgifter under vissa omständigheter.
 • Din rätt att invända mot behandling - Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Din rätt till dataportabilitet - Du har rätt att begära att vi överför den information du lämnat till oss till en annan organisation eller till dig under vissa omständigheter.

Du är inte skyldig att betala någon avgift för att utöva dina rättigheter. Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig.

Vänligen kontakta oss på mail@warfair.orgom du vill göra en begäran.

Hur man klagar

Du kan klaga direkt till warfair klagomålsmekanismen på complaints@warfair.dk. Klagomålet behandlas av Warfairs etiska kommitté.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med vårt sätt att hantera dina personuppgifter eller om du inte anser att vi uppfyller våra skyldigheter att behandla dina uppgifter.

Du hittar kontaktuppgifter till Den danska dataskyddsmyndigheten på www.datatilsynet.dk, om det också finns ett direkt samband för att lämna in ett klagomål.