Om

Kvalitetsvaror kan komma från alla hörn av världen. Men när krig och konflikt träffar ett område finns det få, som vågar agera med lokala familjer och företag. Vid Warfair handlar vi om fred.

Vi har allierade oss med de mest talangslära bönderna och företagen i konflikten drabbade länder. Vi ser till att du kan njuta av världsklass produkter och genom handel ger ett bidrag till framsteg och fred.

Warfair erbjuder

Kontakt

Vi hittar kvalitetsprodukter och företag i krigsrelaterade länder och skapar kontakt med företag i Danmark och i EU.

Kvalitet

Vi säkerställer hög produktkvalitet, inklusive nödvändiga certifikat, godkännanden och laboratorieprover.

Etik

Vi kontrollerar företagen och förbereder due-flitig rapporter om etik och miljö (se Öppen). 

Transport och finansiering

Vi hjälper till med transport och finansiering, vilket säkerställer att betalningen görs så direkt som möjligt.

Vi tar således risken och säkerställer att varorna kommer till konsumenter i Danmark och i Europa.

Med din hjälp kan vi göra mycket mer för människor i länder som drabbats av konflikter.

Hjälp oss att agera för fred.

 

Läs mer om vad vi står för.

Läs mer om Företaget och som står bakom

Kontakta Warfair..