Öppenhet

warfair är för öppenhet.

Här hittar du mer information om vad vi står för.

Klagomål mekanism

Om du har klagomål eller synpunkter i samband med aktiviteter Warfair har - handel, produkter, partners - sedan skriva tillcomplaints@warfair.dk. Klagomål behandlas af den etiska kommittén.

Mer information om klagomålet mekanismen kan hittas i warfair klagomålshantering - policy och förfaranden.

Due diligence rapporter

För alla varor och företag, due diligence rapporter, som omfattar bland annat svara på frågeformulär, Sökningar och intervjuer med intressenter. Rapporterna är godkända af den etiska kommittén och publiceras här:


Principer

warfair jobbar för Världs mål, Särskilt mål 1 (avskaffa fattigdom), mål 8 (anständiga jobb och ekonomisk tillväxt), mål 16 (fred, rättvisa och ansvarsfulla institutioner) och mål 17 (partnerskap för åtgärder). Det finns också ett fokus på Fredsbyggande och statsbyggande mål, mål 4 (ekonomiska framsteg) under det Internationell dialog för fredsbyggande och statsbyggande.

warfair kommer att sträva efter att följa vägledande principer för företag och mänskliga rättigheteroch de humanitära principerna i Core Humanitarian Standard inklusive principen "gör-no-skada".

warfair förenar ILO-konvention 190 (våld och Trakasserier Konventionen) För att förhindra, förebygga och skydda mot våld och övergrepp, inklusive sexuella övergrepp och kränkningar.

warfair är en medlem av och viljanförsöker följa rekommendationerna frånDanska initiativet för etisk handel

warfair syftar till att tillämpa internationella normer för korruptionsbekämpning, inklusive Global Reporting Initiative (GRI 205: ANTI-KORRUPTION) Och rapporterings praxis frånglobal Compact

warfair förbereder pigeign rapporter för enskilda produkter och partner som bygger på strategier ovan och standarder Framställd genom OECD / FAO och med hänsyn till de särskilda omständigheterna i konfliktområden, jfr rekommendationer International Alert.. 

warfair kommer inte att handla eller samarbeta med företag eller partners som inte följer warfair sanktionspolitik.

warfair. kommer inte att få donationer eller ekonomiska bidrag som inte är i enlighet med warfair Donation Policy..

Finansiell redovisning

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig här:

Klimat

warfair kommer att vara klimatneutral. Utsläppen kommer att kompenseras genom ytterligare trädplantering på bolagets säte, gården Vejgaard. Klimat konto kommer att göras tillgängliga här på hemsidan.

Matsäkerhet

warfair. Är godkänd som importör av konventionella, ekologiska och mest rättvisa livsmedel.


Se mer om Företaget warfair och som står bag.