Etik

Det är riskabelt att handla varor och företag i konfliktdrabbade länder. Det är därför vi på warfair arbetar flitigt för att upprätthålla höga etiska standarder i hela värdekedjan. Därför har vi inrättat en etikkommitté.

warfairs etikkommitté

warfairs etikkommitté övervakar genomförandet av etiska policyer och principer, godkänner due diligence-rapporter för alla produkter och partners och tar emot och undersöker eventuella klagomål genom klagomålsmekanismen.
Etikkommitténs ledamöter skall vara

Natascha Linn Felix
Ordförande i etikkommittén
Compliance Manager på BWSC, tidigare huvudman på Transparency International Danmark, uppförandekodrådgivare, Danska flyktingrådet och rådgivare mot korruption, ansvarsskyldighet och klagomål, Folkekirkens Nødhjælp.
LinkedIn-profil

Henriette Stakemann
Ledamot av etikkommittén
Rådgivare i 3Shape. Tidigare partner och jurist på advokatbyrån Plesner specialiserad på managementkonsultation, ansvarsutkrävande och legal riskhantering. Civilingenjör från Köpenhamns universitet.
LinkedIn-profil

Maria Kim Lassen
Ledamot av etikkommittén
Chef för arbetarrättigheter vid avdelningen Global Responsible Sourcing baserad i Hong Kong för VF Corporation, tidigare social hållbarhetschef på Bestseller och ansvarig för kunskap och lärande i det danska initiativet för etisk handel.
LinkedIn profi (engelska)L

Mandat
Etikkommittén arbetar utifrån Mandat som godkändes den 10 juni 2020.

Minuter
Protokoll från etikkommitténs möten: