Vi måste fortsätta att handla for fred och välstånd i Afghanistan

 

Utvecklingen i Afghanistan går väldigt snabbt, och vi är i mycket nära kontakt med de afghanska företagen vi handlar med i warfair.

Taliban är nära att ta kontroll över hela landet. Det skapar oro och osäkerhet, men tillsammans med våra affärspartners lättade vi att det händer utan våldsamma konflikter och förlust av det mänskliga livet.

Framtiden för den afghanska befolkningen är osäker. Och framtiden för våra affärspartners i Herat, Mazar-in-Sharif och Kabul är också osäker. Men, där Taliban har tagit över, har de signalerat till de företag som de vill att de ska fortsätta och ingen har attackerats.

Afghanistan är ett annat land än det var 20 år sedan (Se kronisk) Och vi hoppas med allt vi kan, för en bättre framtid för den afghanska befolkningen.

Om det är möjligt, fortsätter vi i warfair att köpa varor från våra goda afghanska affärspartners. Det vill de afghanske företagen. Vi är skyldiga de anställda och bönder som jobba hårt att göra de unika kvalitetsprodukterna. Den afghanska befolkningen kommer att fortsätta att ha behov av inkomst och jobb. Och fortsatt handel med bra företag visar att vi inte lämna den afghanska befolkningen.

Vi fortsätter därför att tro att vi genom handeln med goda företag kan ge ett litet men positivt bidrag till fred och välstånd i Afghanistan.

Tack för att du handlar för fred.

Med vänliga hälsningar
Warfair.

Under de första 4 månaderna 2021 mer än fördubblats warfair den danska import från Afghanistan.

Se vår varor från Afghanistan..

Läs due-diligence rapporterne.