Vi nådde 2 miljoner kronor

När vi började året och öppnade webbutiken satte vi ett mål: Vi ville köpa varor och skapa intäkter och arbeta för DKK 2 miljoner i länder som drabbats av konflikter.

Trots taliban, sjöfart och corona nådde vi det bara. Vi köpte varor för över 900 000 kronor i Afghanistan, drygt 800 000 i Jemen, 150 000 i Dr Congo och resten i Somalia och Burkina Faso. Vi är mycket nöjda, och det är de goda företagen vi handlar med också. 2021 har varit ett riktigt svårt år för dem.

Det är din vinst som vi nådde målet. Tusen tack för att du agerar för fred.

Mycket bra jul och gott nytt år!

Med vänliga hälsningar
Krigsgrupp