Saffran på väg!

Det kallas det röda guldet, består av ståndare från växtsaffranskrocus och är en av världens finaste kryddor. Vi har nu köpt två kilo i Afghanistan tillsammans med Karlsens kryddoroch paketet är på väg till Danmark.

Afghanistan producerar några av världens finaste saffran och den vi har köpt är en högkvalitativ saffran, som vi ser mycket fram emot att presentera för danska kunder.

Saffransexport skapar arbetstillfällen och inkomster för både jordbrukare och kvinnor, som ofta står för själva produktionen. Och då är det ett bra alternativ till den skadliga produktionen av opium.

Det är den danska organisationen Dacaar (dacaar) som har hjälpt bönderna i Saffransföreningen i Barnabad att börja odla saffran och vi har köpt genom företaget Afghanistan Saffran Företag både certifierade och professionella.

Det är en bra historia på alla sätt.