Åbenhed

warfair går ind for åbenhed.

Her kan du finde mere information om, hvem vi er, og hvad vi står for.

Etisk Komité

warfair har en Etisk Komité der overser implementeringen af de etiske politikker og principper, godkender due-diligence rapporterne for alle produkter og partnere og overvåger og undersøger eventuelle klager modtaget via klagemekanismen. Se mere på siden for den Etiske Komité.

Klagemekanisme

Hvis du har klager eller feedback i forbindelse med de aktiviteter warfair har – handel, produkter, partnere - så skriv til complaints@warfair.dk. Klager vil blive behandlet af  den Etiske Komité. Yderligere information om klagemekanismen kan findes i warfair Complaints Mechanism - Policy and Procedure.

Due-diligence rapporter

Der udarbejdes due-diligence rapporter for alle produkter og virksomheder. De godkendes af den Etiske Komité.


Principper

warfair arbejder for Verdensmålene, særligt mål 1 (afskaf fattigdom), mål 8 (anstændige jobs and økonomisk vækst), mål 16 (fred, retfærdighed og ansvarlige institutioner) og mål 17 (partnerskaber for handling). Der er samtidig fokus på fredsopbygnings og statsopbygningsmålene, særligt mål 4 (økonomisk fremgang) under den International Dialog for Fredsopbygning og Statsopbygning.

warfair tilslutter sig og vil tilstræbe at følge Guiding Principles for Business and Human Rights og de humanitære principper i Core Humanitarian Standard herunder princippet om "do-no-harm" . 

warfair tilslutter sig  ILO Konvention 190 (Violence and Harassment Convention) for at forbyde, forebygge og beskytte mod vold og overgreb herunder seksuelle overgreb og krænkelser.

warfair er medlem af og vil tilstræbe at følge anbefalinger fra Dansk Initiativ for Etisk Handel

warfair vil tilstræbe at anvende internationale standarder for anti-korruption herunder Global Reporting Initiative (GRI 205: Anti-corruption) og rapporteringspraksis fra Global Compact

warfair vil udarbejde due-diligence rapporter for de enkelte produkter og partner med udgangspunkt i politikkerne ovenfor og standarderne udarbejdet af OECD/FAO og med hensyntagen til de særlige forhold i konfliktzoner jf. anbefalingerne fra International Alert. 

warfair vil ikke handle eller samarbejde med virksomheder eller partnere, der ikke overholder warfair Sanction Policy.

warfair vil ikke modtage donationer eller finansielle bidrag, der ikke er i overensstemmelse med warfair Donation Policy.

Regnskaber

Årsrapport og regnskaber vil blive gjort tilgængelige her på hjemmesiden. 

Klima

warfair vil være klimaneutral. Udledningerne vil blive kompenseret gennem yderligere træplantning på virksomhedens hjemsted, gården Vejgaard. Klimaregnskabet vil blive gjort tilgængeligt her på hjemmesiden. 

Fødevaresikkerhed

warfair er godkendt som importør af konventionelle og økologiske fødevarer.

Omkring virksomheden

warfair er en familieejet virksomhed, der blev startet af Karin og Christian Friis Bach, der tilbage i starten af 1990erne var involveret i både U-landsimporten og opstarten af Fair Trade Mærket (Max Havelaar) i Danmark. 

warfair ApS (cvr. nr. 40934731, klik her for at se registreringen) er eget af holdingselskabet Vejgaard Holding ApS (cvr. nr. 40930078, klik her for registrering), der er 100% ejet af familien Friis Bach.

Aktiviteterne skabes i høj grad ved frivillige bidrag, herunder af den Etiske Komité, warfair volunteers og med opbakning fra warfair's venner

For ideer, kommentarer eller yderligere information kontakt os her.